เครื่องมือห้องปฏิบัติการ

เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
รูปเครื่องมือ รายละเอียด
เครื่อง : เครื่องย่อยสารด้วยระบบไมโครเวฟ / Microwave Digester
ยี่ห้อ : Milestone
รุ่น : mls 1200 megaคุณสมบัติทั่วไป
ควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ความถี่ของMagnetronเป็น 2450Hz
ใช้กำลังไฟ 1000 watt ผนังภายในตู้ชุบด้วยสาร Plasma-Applied PTFE ถึง
5 ชั้น พื้นภายในตู้ทำด้วยเซรามิก ส่วน electronic ภายในจะหุ้มด้วยฉนวน
สามารถทำการย่อยสาร ได้พร้อมกัน 6 ตัวอย่าง ควบคุมความดันได้ 100 psi
และ ควบคุมอุณหภูมิได้ 175 มีระบบป้องกันควันพิษและการดูดกลับประโยชน์
ใช้สำหรับเตรียมตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดโลหะหนัก,ไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส
และสารอินทรีย์ที่สลายตัวยากโดยใช้ระบบไมโครเวฟสำหรับย่อยสารที่
ต้องการตรวจวัดในน้ำ
เครื่อง : เครื่องปั่นแยกตะกอนที่อุณหภูมิต่ำ / Refrigerator Centrifuge
ยี่ห้อ : Beckman
รุ่น : Avanti 30คุณสมบัติทั่วไป
สามารถปั่นได้ความเร็วสูงสุด 30,000 รอบต่อนาทีเมื่อใช้หัวปั่นเหวี่ยง
ชนิดมุมเอียงคงที่ ตัวเครื่องเป็นระบบไมโครโปรเซสเซอร์
สามารถตั้งความเร็วได้ทั้งหน่วย RPM หรือ RCF
มีความแม่นยำในการควบคุมความเร็ว±50 รอบต่อนาที
ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220V x 50Hzประโยชน์
ใช้สำหรับปั่นแยกตะกอนเอนไซม์, ตะกอนแขวนลอยและแบคทีเรีย
โดยอาศัยแรงเหวี่ยง โดยไม่ทำให้สารตัวอย่างเสียสภาพธรรมชาติไป
โดยการควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิต่ำ และสามารถนำสารตัวอย่างนั้น
ไปวิเคราะห์ทางชีววิทยาต่อได้
เครื่อง : เครื่องปั่นแยกตะกอน / Centrifuge
ยี่ห้อ : Orto Alresa
รุ่น : Digicen 20คุณสมบัติทั่วไป
ตั้งค่าความเร็วรอบได้สูงสุด 16,500 รอบต่อนาที(rpm) และแรงเหวี่ยง
สูงสุด 24,959 x g ความเร็วรอบ ขึ้นอยู่กับ rotor ควบคุมการทำงานด้วย
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ มีหัวปั่นแบบแกว่ง 2 ขนาด คือ 4x50 มิลลิเมตร
และ 4x100 มิลลิเมตร ใช้กับไฟฟ้า 230V x 50Hzประโยชน์
ใช้ปั่นตกตะกอนสาร และใช้เตรียมตัวอย่างโดยใช้แรงเหวี่ยง เพื่อกำจัดตะกอนก่อนการวิเคราะห์
เครื่อง : เครื่องเขย่าเพื่อสกัด / Rotary Shaker
ยี่ห้อ : Stuart
รุ่น : STR 4คุณสมบัติทั่วไป
เป็นเครื่องเขย่าแบบ rotator โดยสามารถปรับค่าความเร็วในการหมุนได้
6-60 รอบต่อนาที ตั้งเวลาในการ ทำงานได้ 60 นาที ใช้ไฟฟ้า 230V, 50Hz, 50Wประโยชน์
ใช้สำหรับวัดการละลายในน้ำของสารปนเปื้อนใช้ในงานซึ่งต้องใช้
ในการหมุน เขย่าและผสมใน sludge, sediments และ solid waste
เครื่อง : อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าในแนวนอน / Water Bath Shaker
ยี่ห้อ : HETO
รุ่น : SBD 50 Bioคุณสมบัติทั่วไป
เป็นอ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าในแนวนอนได้ในช่วง 5๐C เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 85๐C มีความแน่นอนในการควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน ±0.1๐C สามารถตั้งความเร็วในการเขย่าได้ไม่น้อยกว่า 20 – 200 Strokes/10 - 100 รอบ/นาทีและสามารถปรับความกว้างในการเขย่าได้ 3 ระดับ
(22, 36, 50 มม.) ภายในอ่างทำด้วย stainless steel มีความจุ 50 ลิตร
ควบคุมการทำงานด้วยระบบ microprocessor ใช้ไฟฟ้า 220โวลต์ 50 เฮิร์ต
ทำงานต่อเนื่องได้นานไม่น้อยกว่า 99 ชั่วโมง 59 นาที มีระบบป้องกันอุณหภูมิ
(Overheat Protection)เมื่ออุณหภูมิร้อนเกินที่ตั้งไว้จะส่งสัญญาณด้วยเสียงเตือนประโยชน์
เตรียมสารตัวอย่างในการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการเขย่าสารตัวอย่างแบบ
ควบคุมอุณหภูมิด้วยน้ำ
เครื่อง : เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ / Incubator Shaker
ยี่ห้อ : Orbit
รุ่น : 3528-1คุณสมบัติทั่วไป
สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ เหนืออุณหภูมิห้องจนถึง 60๐C ตัวควบคุม
อุณหภูมิเป็นชนิดไมโครโปรเซสเซอร์ และมีระบบป้องกันอุณหภูมิ
ที่สูงเกิน สามารถปรับความเร็วของการเขย่าได้ตั้งแต่ 40 ถึง 500รอบ/นาที
ซึ่งมีการเขย่าเป็นแบบ Triple Eccentric มีค่าความแน่นอน ±2 รอบต่อนาที
มีระบบทำความเย็นติดตั้งภายในตัว ใช้ไฟ 240 V 50/60Hzประโยชน์
ใช้เขย่าหลอดทดลองเพื่อผสมสารหรือเพื่อสกัดสารในลักษณะหมุนวน เพื่อช่วยให้สารผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
เครื่อง : อุปกรณ์เสริมกล้องจุลทรรศน์
ยี่ห้อ : Olympus
รุ่น : BH2คุณสมบัติทั่วไป
อุปกรณ์เสริมกล้อง 1 ชุดประกอบด้วย
1. ส่วนต่อการทำงานระหว่างตัวกล้องจุลทรรศน์และกล้องขยายภาพ
มีความสามารถในการขยายภาพที่เกิดในกล้องจุลทรรศน์ขนาด 10x
2. ส่วนของกล้องขยายภาพมีความสามารถในการรับภาพจาก
กล้องจุลทรรศน์ออกทางจอภาพได้โดยมีความละเอียดกว่ากล้องวีดีโอ
ธรรมดา 30%
3. เครื่องรับภาพมีขนาดหน้าจอ 29 นิ้วใช่ไฟ 220V
4. เครื่องเล่นและบันทึกเทปวีดีโอ ใช้ไฟฟ้า 220V
5. อุปกรณ์ประกอบกล้องจุลทรรศน์ใช้ไฟฟ้า 220V or 110V
6. Company hood stainlessประโยชน์
ใช้สำหรับตรวจสอบและบันทึกรายละเอียดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยแสดงผลเป็นภาพสี เครื่องนับโคโลนีมีอุปกรณ์สำหรับชี้ตำแหน่ง
และรายงานผลเป็นตัวเลข
เครื่อง : เครื่องวิเคราะห์ไขมันและน้ำมัน / Grease and oil determination
Soxhlet Extraction System Unit / Sextec System Unit
ยี่ห้อ : Tecator (ส่วนสกัด,ส่วนทำความร้อน, ส่วนไฮโดรไลซิส)
Eyela (ส่วนทำความเย็น)
รุ่น : 1045, 1046, 1047 และ CH-1100คุณสมบัติทั่วไป
ประกอบด้วย ส่วนเครื่องสกัด, ส่วนเครื่องทำความร้อน, ส่วนไฮโดรไลซิส
ด้วยกรด และส่วนทำน้ำเย็นหมุนเวียน อุปกรณ์ทุกส่วนใช้ไฟฟ้า 220V x 50 Hz
สามารถวิเคราะห์์ได้ครั้งละ 4 ตัวอย่างพร้อมๆกัน มีระบบเก็บกักสารละลาย
ไขมัน เพื่อนำกลับมาใช้ได้อีกประโยชน์
ใช้สำหรับวิเคราะห์ไขมัน,น้ำมันและกรีสโดยวิธี Soxhlet Extraction
เครื่อง : ตู้ควบคุมอุณหภูมิเก็บรักษาคุณภาพน้ำ 4 องศา / Refrigerator (4๐C)
ยี่ห้อ : Glolal
รุ่น : GN 47R และ GN22Rคุณสมบัติทั่วไป
โครงตู้ประกอบด้วยสเตนเลสเบอร์ SUS304 ฉนวนกันความเย็นใช้
โพลียูรีเทนโฟมชนิดฉีดความหนาแน่นสูง มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาด ¾
แรงม้า ใช้กับไฟฟ้า 220V x 50 Hz มีเทอร์โมสแตทคอนโทรลปรับและ
ควบคุมอุณหภูมิโดยมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบหมุน มีล้อเคลื่อนย้ายได้
ใช้ไฟฟ้า 220V x 50 Hz x 4.5Aประโยชน์
ใช้เก็บตัวอย่างน้ำเสียหรือสารเคมีที่ต้องการรักษาสภาพให้คงเดิม
โดยไม่ให้คุณสมบัติของน้ำหรือสารเกิดการเปลี่ยนแปลง
เครื่อง : เครื่องวัดการดูดกลืนแสง / Visible Spectrophotometer
ยี่ห้อ : Thermo Spectronic
รุ่น : Spectronic Genesys20คุณสมบัติทั่วไป
เป็นเครื่องวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปิคเพื่อหาปริมาณสารชนิด
ลำแสงเดียว (Single Beam) สามารถวัดสารในช่วงความยาวคลื่น Visible
ตั้งแต่ 325-1100 นาโนเมตร ความกว้างของแถบสเปกตราไม่น้อยกว่า
5 นาโนเมตร ระบบการกระจายแสง Grating 1200 ร่องต่อมิลลิเมตร
ความผิดพลาดของควายาวคลื่นไม่เกิน ±2 นาโนเมตรประโยชน์
วัดปริมาณสารในสารละลายโดยใช้หลักการวัดอัตราการดูดแสง
ที่แตกต่างกันของสาร
เครื่อง : เครื่องย่อยสารอินทรีย์เพื่อวิเคราะห์ไนโตรเจน
/ Nitrogen Heating Box
ยี่ห้อ : Gerhardt
รุ่น : KB8S + TUR/Kคุณสมบัติทั่วไป
ส่วนให้ความร้อนเป็นแบบเตาหลุมทำจากอลูมิเนียมสามารถให้ความร้อน
สูงสุด 430๐C ย่อยสารตัวอย่าได้ครั้งละ 8 ตัวอย่าง โดยใช้กับหลอดตัวอย่าง 250 มิลลิลิตร มีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินโดยสวิตซ์ด้านหลังเครื่อง
จะตัดการทำงานอัตโนมัติ ใช้ไฟฟ้า 220โวลต์ 50 เฮิร์ตประโยชน์
ใช้สำหรับย่อยสลายสารอินทรีย์เพื่อวิเคราะห์ไนโตรเจน
เครื่อง : เครื่องวัดความขุ่น / Turbidity Meter
ยี่ห้อ : Hach
รุ่น : 2100ANคุณสมบัติทั่วไป
เป็นเครื่องมือแบบตั้งโต๊ะแสดงผลตรวจเป็น digital จอแสดงผล
เป็นแบบ LED ภายในเครื่องประกอบด้วยแหล่งกำเนิดแสงชนิด Tungsten filament lamp สามารถอ่านค่าความขุ่นได้ 3 หน่วยคือ NTU Mode, Nephelo Mode,EBC Mode สามารถอ่านค่า absorbance, %Transmittance และ Color
ที่ 455 nm.มี printer ภายในตัวเครื่องซึ่งแสดง วัน, เดือน, ปีและเวลาในการวัด
และแสดงค่าที่วัดได้ออกมาโดยตรง ใช้กับไฟฟ้า 203V x 50Hzประโยชน์
ใช้สำหรับหาค่าความขุ่นของสารละลาย และวัดค่าปริมาณสี
เครื่อง : เครื่องวัดแสงแบบรังสีเหนือม่วงและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /
UV-Vis Spectrophotometer
ยี่ห้อ : Hach
รุ่น : DR/4000U Hatch USAคุณสมบัติทั่วไป
แหล่งกำเนิดแสงเป็นหลอดดิวเทอเรียมในช่วงแสงอุลตร้าไวโอเลต
และเป็นหลอดไฟทังสเตนในช่วงแสง visible มีระบบการกระจายแสงแบบ
Grating monochromator ชนิด Seya-Namioka split beam ไม่น้อยกว่า
1200 เส้นใน 1 มิลลิลิตร ค่าความกว้างของความยาวคลื่นไม่เกิน 5 นาโนเมตร
ความถูกต้องของความยาวคลื่น ±0.1nm.ประโยชน์
ใช้วัดปริมาณสารของสารละลายชนิด spilt beam สมารถวิเคราะห์
ปริมาณสารต่างๆ ได้เช่น ไตเตรทไนไตร ฟอสเฟส คลอรีน และสามารถ
วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก เช่น Al, Br, Cr, Fe, Cu และอื่นๆ
โดยใช้สารในการวิเคราะห์ของบริษัท (Test Kit)
เครื่อง : ตู้ควบคุมความชื้นแบบอัตโนมัติ / Autodry Desicator
ยี่ห้อ : WEIFO
รุ่น : DRY-100คุณสมบัติทั่วไป
เป็นตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติแบบใช้ไฟฟ้า ใช้สำหรับเก็บรักษาอุปกรณ์
และตัวอย่างที่มีความชื้นต่ำโดยไม่ต้องใช้สารดูดความชื้นใส่เข้าไปในตู้
ควบคุมความชื้นด้วยระบบ Microcomputor Control เครื่องแสดงค่าความชื้น
และอุณหภูมิภายในตู้เป็นตัวเลขไฟฟ้า มีแผงควบคุมความชื้นด้วยระบบสัมผัส
สามารถปรับค่าความชื้นในตู้ได้ในช่วง 20 – 60 %RHประโยชน์
เก็บรักษาอุปกรณ์และตัวอย่างที่มีความชื้นต่ำใช้ในการเรียนการสอน
การทำโปรเจค และการทำวิทยานิพนธ์